CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN DUẨN

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN DUẨN

Mã số Chi nhánh: 3000377178-001

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 01/11/2007

Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0393.762289

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ):

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Chi nhánh

Người đại diện theo pháp luật:

Chủ sở hữu: NGUYỄN VĂN DUẨN

Trạng thái: Không hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: