DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG QUÂN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG QUÂN

Mã số Doanh nghiệp tư nhân: 3000427076

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 22/01/2008

Ngày đăng ký thay đổi: 10/11/2016

Địa chỉ: Xóm Hưng Mỹ, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0393.861267

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ): 2.000.000.000

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân

Người đại diện theo pháp luật:

Chủ sở hữu: PHAN THỊ THU

Trạng thái: Đang hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: