CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM - KHÁNH - DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM - KHÁNH - DƯƠNG

Mã số Công ty cổ phần: 3001014138

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 04/08/2009

Ngày đăng ký thay đổi: 10/11/2016

Địa chỉ: nkd Co., JSC, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 039.3773447/0915219644

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ): 2.000.000.000

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN THẠCH

Danh sách cổ đông: Phạm Văn Quý,Nguyễn Đình Sơn,NGUYỄN VĂN THẠCH,Chu Thị Cẩm Hương

Trạng thái: Không hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: