CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIANG MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIANG MINH

Mã số Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: 3000373254

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 29/12/2005

Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 039.3857623

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ): 200.000.000

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN MINH

Danh sách thành viên: NguyễnVăn Minh,Lý Thị Vân

Trạng thái: Không hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: