DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG CHÂU

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG CHÂU

Mã số Doanh nghiệp tư nhân: 3000967360

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 24/06/2009

Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0393 883268

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ): 1.000.000.000

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân

Người đại diện theo pháp luật:

Chủ sở hữu: VÕ TÁ CHUNG

Trạng thái: Không hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: