DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT THƯỜNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT THƯỜNG

Mã số Doanh nghiệp tư nhân: 3001276775

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 25/06/2010

Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0909881999; 0383.843745

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ): 1.800.000.000

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân

Người đại diện theo pháp luật:

Chủ sở hữu: NGUYỄN THỊ MƠ

Trạng thái: Đang hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: