VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VŨNG ÁNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VŨNG ÁNG

Mã số Văn phòng đại diện:

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 08/04/2008

Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại:

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ):

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Văn phòng đại diện

Người đại diện theo pháp luật:

Chủ sở hữu: PHAN VĂN HIỀN

Trạng thái: Đang hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: