CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG TIẾN THÀNH TẠI HÀ TĨNH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG TIẾN THÀNH TẠI HÀ TĨNH

Mã số Chi nhánh:

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 14/05/2003

Địa chỉ: Khối 1, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 039.837327

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ):

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Chi nhánh

Người đại diện theo pháp luật:

Chủ sở hữu: NGUYỄN THÀNH CHUNG

Trạng thái: Đang hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: