CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỲNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỲNH VIÊN

Mã số Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: 3000333727

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 06/04/2003

Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0393856152

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ): 10.000.000.000

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN THỊ KIM HOA

Danh sách thành viên: Hồ Thị Quỳnh Trâm,Nguyễn Hoàng Tuyển,Nguyễn Thị Kim Hoa

Trạng thái: Đang hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: