CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NGỌC THỊNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NGỌC THỊNH

Mã số Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 

Ngày bắt đầu hoạt động: 09/04/2003

Ngày đăng ký thay đổi: 10/11/2016

Địa chỉ: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 039.3859182

Ngành nghề chính: --

Tổng số vốn (vnđ): 1.500.000.000

Tổng số lao động: 0

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật: TÔ NGỌC HUÂN

Danh sách thành viên: Tô Ngọc Huân,Đặng Tiến Toàn

Trạng thái: Không hoạt động

Ngành nghề kinh doanh: