* Đã có dữ liệu thuế tháng * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày

Danh sách các doanh nghiệp chưa có phát sinh thuế trong năm 2020

Địa bàn: Tỉnh Quảng Trị

Tổng số: 8658

Danh sách các doanh nghiệp chưa có phát sinh thuế trong năm 2020
STT Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Địa chỉ Số điện thoại Loại hình doanh nghiệp Trạng thái
1 3001169237 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TIẾN HÀ TĨNH Tổ 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.861245 Công ty cổ phần Không hoạt động
2 3000273838 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN XUYÊN VIỆT Thôn 8, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.3861869 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
3 3000437772 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VIỆT - NHẬT Tổ 14, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.243276/0912755574 Công ty cổ phần Đang hoạt động
4 3001190528 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACO - HÀ TĨNH Tổ 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.762789 Công ty cổ phần Không hoạt động
5 0600321397-002 CHI NHÁNH XÂY DỰNG SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐỊNH Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Chi nhánh Đang hoạt động
6 3001953882 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG OSAKAA Nhà ông Nguyễn Xuân Trị, Thôn 9, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 01234566786 Công ty cổ phần Đang hoạt động
7 3002021032 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGHIỆP Số 86, đường Hưng Lộc, xóm Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0968151318 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đang hoạt động
8 3001965253 CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO Tại nhà ông Hoàng Văn Thanh, thôn 7, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0972239418 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đang hoạt động
9 3001981505 CÔNG TY TNHH ANH UY Tại nhà ông Trần Đình Dương, tổ dân phố 10, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0963808545 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đang hoạt động
10 SIÊU THỊ ASI - CÔNG TY TNHH ASI (Nhà bà Phan Thị Hồng) thôn Tân Mỹ, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393608150 Địa điểm kinh doanh Đang hoạt động
11 3002017685 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TKT Nhà ông Nguyễn Hữu Thức, thôn Đông Vinh, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0976839777 - 0934540777 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đang hoạt động
12 3001948498 CÔNG TY TNHH HOÀNG TRỌNG NAM Nhà ông Hoàng Trọng Nam, thôn 3, Xã Cẩm Lộc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 01687465452 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Không hoạt động
13 3002021882 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC HƯNG THỊNH Só 91, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0916625568 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đang hoạt động
14 3002023054 DOANH NGHIỆP TN ĐĂNG THỊNH PHÁT Số 39 ngã tư Giếng Phú, thôn Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0978586939 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
15 3002022607 CÔNG TY TNHH QUỲNH BẢO YẾN Nhà ông Nguyễn Tiến Sơn, thôn 1, Xã Cẩm Lộc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0918944568 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đang hoạt động
16 3002039495 CÔNG TY CP PHÚ QUỐC HƯNG Km số 546, Quốc lộ 1A, xóm 8, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0918736036 Công ty cổ phần Đang hoạt động
17 3002039470 CÔNG TY TNHH SẮT MỸ THUẬT ÂU VIỆT (Nhà ông Trần Công Thiệu), thôn 1, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0868928013 - 0911228013 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đang hoạt động
18 3001299677 DOANH NGHIỆP TN HOÀNG CÔNG TIẾU Tổ Dân phố 14, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0984853404 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
19 3001519643 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI MINH Xóm Lâm Hoãn, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393862968; 0984794271 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Không hoạt động
20 3000345338-005 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM NGÂN - CHI NHÁNH HEAD HONDA BÌNH THỦY 1 - HUYỆN CẨM XUYÊN Tổ dân phố 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393762888 Chi nhánh Đang hoạt động
Trang 10 trong tổng số 433 trang