* Đã có dữ liệu thuế tháng * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày

Danh sách các doanh nghiệp chưa có phát sinh thuế trong năm 2020

Địa bàn: Tỉnh Quảng Trị

Tổng số: 8658

Danh sách các doanh nghiệp chưa có phát sinh thuế trong năm 2020
STT Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Địa chỉ Số điện thoại Loại hình doanh nghiệp Trạng thái
1 3000421613 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BƯU ĐIỆN HÀ TĨNH Nhà nghỉ Bưu điện, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039 3693777 Công ty cổ phần Không hoạt động
2 3001159214 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC MỸ (thay đổi lần 1) Nhà ông Dương Hữu Hùng, xóm 12, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0985 155717 Công ty cổ phần Đang hoạt động
3 3001163796 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH Thôn Nam Hữu Quyền, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.860542 Công ty cổ phần Đang hoạt động
4 3000436715 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LONG ĐỨC Xóm Chu Trinh, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039. 3861909 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
5 3000437934 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MAI ANH Tổ 7, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
6 3001074144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT Tổ 15, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393 861466 Công ty cổ phần Đang hoạt động
7 3000435260 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HUY Thôn 1 Nam Hữu Quyền, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.861099 Công ty cổ phần Đang hoạt động
8 3000377227 CÔNG TY CỔ PHẦN THUY AN CO Tổ 9, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.861680 Công ty cổ phần Không hoạt động
9 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU TƯ NHÂN BẮC XUYÊN Xóm Da Dù, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
10 3001056593 CÔNG TY CP KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC THẢO Thôn 7, Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0977837770 Công ty cổ phần Đang hoạt động
11 3000915147 CÔNG TY TNHH HOÀNG LƯU Thôn Quang Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.3891886 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Không hoạt động
12 3000939003 CÔNG TY TNHH NGỌC SANG Xóm Phúc Lợi, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0975678199 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Không hoạt động
13 3001147628 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH ĐỨC ( Thay đổi lần 1) Thôn Bắc Hoà, Xã Cẩm Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0913529310 Công ty cổ phần Đang hoạt động
14 3001147459 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI SONG BẢO Thôn 15, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393863792; 0982566877 Công ty cổ phần Đang hoạt động
15 3001155643 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH TÚ Khối 12, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0987207201 Công ty cổ phần Đang hoạt động
16 3000335812 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯỜNG THÔNG Tổ 12, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.860678 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
17 3000336608 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO KHÁNH Thôn Trần Phú, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.862480 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
18 3000431643 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN CHIẾN Hưng Mỹ, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393-861015 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
19 3000431650 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ QUÝ Xóm Chùa, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393-862033 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
20 3000355343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA Thôn 2,, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.3857272 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Không hoạt động
Trang 5 trong tổng số 433 trang