* Đã có dữ liệu thuế tháng * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày

Danh sách các doanh nghiệp chưa có phát sinh thuế trong năm 2020

Địa bàn: Tỉnh Quảng Trị

Tổng số: 8658

Danh sách các doanh nghiệp chưa có phát sinh thuế trong năm 2020
STT Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Địa chỉ Số điện thoại Loại hình doanh nghiệp Trạng thái
1 3000187995 DOANH NGHIỆP TN ĂN UỐNG TÂM LƯƠNG Khu phố 10, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039 3860071 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
2 3000420144 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀI LAM Thôn Quý Hoà,, Xã Cẩm Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.245289 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
3 XÍ NGHIỆP VẬN TẢI TƯ NHÂN HUY HIỆU Thôn 1, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.861990 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
4 DOANH NGHIỆP MÁY TÍNH TƯ NHÂN THIỆN CHÍ Tổ 8, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.861724 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
5 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI HÙNG Xóm 2, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.3863157 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
6 3000305293 XÍ NGHIỆP XÂY LẮP THANH VIỆT Thôn Bắc Thị, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
7 3000292855 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LỊCH Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.862520 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
8 3000304726 XÍ NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG NAM Tổ 9, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.3861090 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
9 3000339623 XÍ NGHIỆP XÂY LẮP TIẾN SƠN Thôn Đông Đoài, Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0913.029.470 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
10 3000308047 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN LINH CÁT Tiểu khu Đông Thị, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.861327 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
11 3000399950 DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ( THAY ĐỔI LẦN 1, TÊN CŨ: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN HOÀNG HÀ) tại nhà ông Lê Anh Hân, thôn Đông Hòa, Xã Cẩm Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0989647438 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
12 3000354935 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO SƠN Thôn 2,, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393863032 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
13 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SAO MAI Khách sạn Sao Mai, khu du lịch biển Thiên Cầm, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039-214286/757162 Công ty cổ phần Đang hoạt động
14 3000376135 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN Ý 2 Tổ dân phố Trần Phú, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0393.862345 Công ty cổ phần Đang hoạt động
15 CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG Khối 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.760077 Công ty cổ phần Không hoạt động
16 3000416268 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ LẬP Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.863143 Công ty cổ phần Đang hoạt động
17 3000377876 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẮC XUYÊN Xóm Da Dù, thôn Hưng Mỹ, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039-861983 Công ty cổ phần Không hoạt động
18 3000356481 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÌNH LĂNG Xóm Chùa,, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.3862445 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
19 3000995142 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THÀNH Thôn 3, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 0947546919 Doanh nghiệp tư nhân Đang hoạt động
20 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG TƯ NHÂN ĐỨC TUẤN Xóm 11, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 039.3861316 Doanh nghiệp tư nhân Không hoạt động
Trang 9 trong tổng số 433 trang