Hoàng Văn Tiến
Thôn Nam Sơn - Xã Kỳ Tân - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
0974062548
Ngày thành lập:16/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28K8004723
Tổng số vốn (vnđ): 500.000.000
Nguyễn Thị Tơ
Thôn Nam Tiến - Xã Kỳ Bắc - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
0968257612
Ngày thành lập:16/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28K8004722
Tổng số vốn (vnđ): 300.000.000
Ngành nghề chính: Sửa chữa máy móc, thiết bị
Hoàng Văn Trực
Thôn Phú Minh - Xã Kỳ Phú - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
0982524311
Ngày thành lập:16/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28K8004721
Tổng số vốn (vnđ): 150.000.000
Dương Thị Giáo
Số nhà 27, đường Mai Phì, Tổ dân phố 6 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
0981 511 318
Ngày thành lập:16/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001863
Tổng số vốn (vnđ): 2.600.000.000
Nguyễn Văn Duẩn
Thôn Sơn Bình 3 - Xã Kỳ Sơn - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
01644023465
Ngày thành lập:16/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28K8004720
Tổng số vốn (vnđ): 30.000.000
Ngành nghề chính: Xay xát
Trần Mạnh Hùng
Tổ dân phố 5 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
0976 853 158
Ngày thành lập:13/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001862
Tổng số vốn (vnđ): 300.000.000
Trần Thị Bích Hường
Xóm 6 - Xã Hà Linh - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
0979 008 257
Ngày thành lập:13/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001861
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa
Trần Đình Hóa
Xóm 6 - Xã Hà Linh - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
0987 354 788
Ngày thành lập:13/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001860
Tổng số vốn (vnđ): 30.000.000
Tân minh
Tổ dân phố 11 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
01647 004 252
Ngày thành lập:13/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001859
Tổng số vốn (vnđ): 150.000.000
Lê Nhựt Trường
Xóm 4 - Xã Phúc Đồng - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
01677 012 218
Ngày thành lập:12/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001858
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Nguyễn Thị Nguyệt
Thôn Phú Lợi - Xã Kỳ Phú - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
01626874842
Ngày thành lập:12/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28K8004719
Tổng số vốn (vnđ): 150.000.000
Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa
Nguyễn Văn Dũng
Xóm Thượng Sơn - Xã Phương Mỹ - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
0981 511 501
Ngày thành lập:11/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001857
Tổng số vốn (vnđ): 10.000.000
Ngành nghề chính: Bán thuốc thú y
Nguyễn Thị Lan Anh
Thôn Đại Vường - Xã Sơn Phú - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0942993737
Ngày thành lập:11/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003575
Tổng số vốn (vnđ): 1.500.000.000
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Nguyễn Đăng Khoa
Số nhà 417, đường Hồ Chí Minh, Tổ dân phố 3 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
0965973268
Ngày thành lập:11/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28J8001856
Tổng số vốn (vnđ): 25.500.000
Phan Thị Thanh Thủy
Số 64, đường Nguyễn Trãi - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0964829234
Ngày thành lập:11/07/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003574
Tổng số vốn (vnđ): 30.000.000
Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa