Trần Đình Tài
Thôn 5 - Xã Sơn Bình - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0914136263
Ngày thành lập:24/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003617
Tổng số vốn (vnđ): 100.000.000
Ngành nghề chính: Hoạt động cho thuê tài chính
Châu Quỳnh Anh
Khối 10 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Ngày thành lập:24/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003616
Tổng số vốn (vnđ): 700.000.000
Ngành nghề chính: Dịch vụ karaoke
Võ Đức Tân
Khối 10 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0834884705
Ngày thành lập:21/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003615
Tổng số vốn (vnđ): 400.000.000
Hồ Văn Thuận
Thôn 11 - Xã Sơn Giang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0968424525
Ngày thành lập:21/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003614
Tổng số vốn (vnđ): 100.000.000
Lê Thị Hướng
Thôn 9 - Xã Sơn Giang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0367067872
Ngày thành lập:21/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003613
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa
Nguyễn Minh Thọ
Khối 12 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Ngày thành lập:21/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003612
Tổng số vốn (vnđ): 30.000.000
Phạm Lê Nam
Thôn Phúc Đình - Xã Sơn Bằng - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
097783678
Ngày thành lập:21/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003611
Tổng số vốn (vnđ): 200.000.000
Lê Văn Anh
Khối 4 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0967994230
Ngày thành lập:21/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003610
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Lê Tiến Hưng
Thôn 6 - Xã Sơn Bình - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0895046888
Ngày thành lập:19/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003609
Tổng số vốn (vnđ): 10.000.000
Nguyễn Văn Linh
Thôn 9 - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0365030814
Ngày thành lập:18/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003608
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Xay xát
Nguyễn Thị Phương
Thôn Kim Thành - Xã Sơn Tây - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0915943678
Ngày thành lập:18/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003607
Tổng số vốn (vnđ): 1.000.000.000
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Trần Văn Bích
Khối 2 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0945057559
Ngày thành lập:18/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003606
Tổng số vốn (vnđ): 200.000.000
Lê Văn Đức
Thôn Lạc Thịnh - Xã Sơn Bằng - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0988671204
Ngày thành lập:18/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003605
Tổng số vốn (vnđ): 30.000.000
Ngành nghề chính: Xay xát
Nghiêm Anh Tú
Số nhà 286, đường Lê Lợi - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0358422371
Ngày thành lập:17/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003604
Tổng số vốn (vnđ): 1.000.000
Lương Thị Hương
Thôn Hải Thượng - Xã Sơn Trung - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
0329048000
Ngày thành lập:14/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003603
Tổng số vốn (vnđ): 15.000.000