sá - Phường Nam Hồng - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
Ngày thành lập:11/12/2019
Mã Hộ kinh doanh:28M8001190
Tổng số vốn (vnđ):
Ngành nghề chính:
Mai Quốc Tuấn
Số 33 Phan Đình Giót - Phường 1 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
0988873333
Ngày thành lập:08/06/2019
Mã Hộ kinh doanh:28A8006955
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Bán buôn gạo
Nguyễn Đăng Hà
thôn Đồn Thượng - Xã Đức Liên - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
0368338585
Ngày thành lập:26/03/2019
Mã Hộ kinh doanh:28F8000737
Tổng số vốn (vnđ): 12.000.000
Nguyễn Huy Hoàng
Xuân Phổ - Nghi Xuân - Xã Xuân Phổ - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Ngày thành lập:18/01/2019
Mã Hộ kinh doanh:280308000001
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Dịch vụ cầm đồ
Nguyễn Thị Tư
Số 23- Đường Hải Thượng Lãn Ông- Phường Trần Phú- Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh - Phường Trần Phú - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
0979589766
Ngày thành lập:17/01/2019
Mã Hộ kinh doanh:28A8006939
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Nguyễn Huy Trường
Đường Xuân DIệu - Phường 1 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Ngày thành lập:17/01/2019
Mã Hộ kinh doanh:280108000001
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Bán quần áo
Trần Văn Lâm
Số 432 Nguyễn Công Trứ - Phường 4 - Thành phố Đông Hà - TP Hồ Chí Minh
0912426588
Ngày thành lập:17/01/2019
Mã Hộ kinh doanh:280108000002
Tổng số vốn (vnđ): 30.000.000
Ngành nghề chính: Bán buôn gạo
Hoàng Minh Hằng
Số 12 Nguyễn Trung Thiên - Thành phố Hà Tĩnh - Phường 3 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Ngày thành lập:17/01/2019
Mã Hộ kinh doanh:280108000003
Tổng số vốn (vnđ): 100.000.000
Ngành nghề chính: Dịch vụ đóng gói
Đoàn Minh Dương
Xã Xuân Phổ - Xã Xuân Phổ - Thành phố Vinh - Nghệ An
Ngày thành lập:17/01/2019
Mã Hộ kinh doanh:280308000002
Tổng số vốn (vnđ): 200.000.000
Nguyễn Vương Thành
Khối 8 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0942971789
Ngày thành lập:28/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003626
Tổng số vốn (vnđ): 2.000.000.000
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Hà Thị Loan
Chợ Phố Châu - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0969777783
Ngày thành lập:28/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003625
Tổng số vốn (vnđ): 5.000.000
Nguyễn Thị Len
Ngày thành lập:28/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003624
Tổng số vốn (vnđ):
Ngành nghề chính:
Thái Thị Thủy Vân
TDP 4 - Thị Trấn Vũ Quang - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
Ngày thành lập:27/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28F8000736
Tổng số vốn (vnđ): 20.000.000
Ngành nghề chính: Bán thuốc chữa bệnh
Nguyễn Văn Hải
thôn Bình Phong - Xã Đức Lĩnh - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
0982 847 846
Ngày thành lập:27/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28F8000735
Tổng số vốn (vnđ): 50.000.000
Trần Văn Thiện
Khối 7 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0376455999
Ngày thành lập:26/09/2018
Mã Hộ kinh doanh:28E8003623
Tổng số vốn (vnđ): 100.000.000