HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI QUỐC TÂM
Nguyễn Phú Quốc Người đại diện
Nhà bà Hoàng Thị Phương Tâm, TDP 5 - Thị Trấn Vũ Quang - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
0915 814 777
Ngày thành lập:20/05/2019
Mã số doanh nghiệp:280607000012
Tổng số vốn (vnđ): 1.800.000.000
Ngành nghề chính:
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TOÀN THẮNG XÃ KỲ VĂN
Phan Văn Thắng Người đại diện
Thôn Liên Sơn - Xã Kỳ Văn - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
01688805104
Ngày thành lập:17/08/2018
Mã số doanh nghiệp:281107000153
Tổng số vốn (vnđ): 1.900.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản Yên Bình
Lương Thị Ái Người đại diện
Thôn Thanh Hòa - Xã Kỳ Thư - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
0962241266
Ngày thành lập:25/06/2018
Mã số doanh nghiệp:281107000152
Tổng số vốn (vnđ): 500.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã môi trường, xây dựng và kinh doanh tổng hợp xã Sơn Thịnh
Lê Văn Tuấn Người đại diện
Thôn An Thịnh - Xã Sơn Thịnh - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0973707255
Ngày thành lập:09/05/2018
Mã số doanh nghiệp:280507000202
Tổng số vốn (vnđ): 1.500.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã dịch vụ và kinh doanh tổng hợp Hửu Tài
Võ Thị Ngọc Ánh Người đại diện
Thôn Mãn Tâm - Xã Sơn Bằng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0948247384
Ngày thành lập:07/05/2018
Mã số doanh nghiệp:280507000176
Tổng số vốn (vnđ): 950.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Trung Hòa
Nguyễn Thị Hòa Người đại diện
Thôn Trung Tân - Xã Kỳ Khang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
0963854088
Ngày thành lập:07/05/2018
Mã số doanh nghiệp:281107000151
Tổng số vốn (vnđ): 1.500.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã Lâm Sinh An Bình
Đào Viết An Người đại diện
Thôn 9 - Xã Sơn Giang - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0913722426
Ngày thành lập:06/02/2018
Mã số doanh nghiệp:280507000201
Tổng số vốn (vnđ): 500.000.000
Ngành nghề chính:
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG TRÀ
Vũ Thị Hoa Người đại diện
Thôn Tân Hương - Xã Hương Trà - Thành Phố Đông Hà - Quảng Trị
01685 532 159
Ngày thành lập:23/01/2018
Mã số doanh nghiệp:281007000064
Tổng số vốn (vnđ): 500.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây
Phan Xuân Mai Người đại diện
Thôn Hoàng Nam - Xã Sơn Tây - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0984717113
Ngày thành lập:21/12/2017
Mã số doanh nghiệp:280507000193
Tổng số vốn (vnđ): 800.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Ninh
Thái Văn Hồng Người đại diện
Thôn Dương Đình - Xã Sơn Ninh - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0941039922
Ngày thành lập:17/11/2017
Mã số doanh nghiệp:280507000200
Tổng số vốn (vnđ): 600.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Sơn Hoài
Bùi Thái Sơn Người đại diện
Thôn 3 - Xã Sơn Giang - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0987112129
Ngày thành lập:16/11/2017
Mã số doanh nghiệp:280507000199
Tổng số vốn (vnđ): 500.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã mật ong Hương bưởi xã hương Trạch
Dương Hữu Thọ Người đại diện
Tại nhà riêng ông DƯơng Hữu Thọ, xóm Tân PHúc - Xã Hương Trạch - Thành Phố Đông Hà - Quảng Trị
0973868849-0943747288
Ngày thành lập:15/11/2017
Mã số doanh nghiệp:281007000099
Tổng số vốn (vnđ): 300.000.000
Ngành nghề chính:
Hợp tác xã dịch vụ môi trường Sơn Ninh
Lê Ngọc Huân Người đại diện
Thôn Dương ĐÌnh - Xã Sơn Ninh - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
0918227998
Ngày thành lập:31/10/2017
Mã số doanh nghiệp:280507000198
Tổng số vốn (vnđ): 900.000.000
Ngành nghề chính:
hợp tác xã nuôi trồng thủy sản tuấn linh
Phùng Văn Hường Người đại diện
Tổ dân phố Hưng Hòa - Phường Sông Trí - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
Ngày thành lập:21/09/2017
Mã số doanh nghiệp:281307000023
Tổng số vốn (vnđ): 2.100.000.000
Ngành nghề chính:
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM
Trần Đình Chiến Người đại diện
thôn Mỹ Ngọc - Xã Đức Lĩnh - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
0934.252.162
Ngày thành lập:08/08/2017
Mã số doanh nghiệp:280607000011
Tổng số vốn (vnđ): 1.000.000.000
Ngành nghề chính: