* Đã có dữ liệu thuế tháng * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày

Tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Danh sách Hợp tác xã

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TOÀN THẮNG XÃ KỲ VĂN

Mã Hợp tác xã: 281107000153

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 17/08/2018

Địa chỉ: Thôn Liên Sơn - Xã Kỳ Văn - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01688805104

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 1900000000


Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản Yên Bình

Mã Hợp tác xã: 281107000152

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 25/06/2018

Địa chỉ: Thôn Thanh Hòa - Xã Kỳ Thư - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0962241266

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 500000000


Hợp tác xã môi trường, xây dựng và kinh doanh tổng hợp xã Sơn Thịnh

Mã Hợp tác xã: 280507000202

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 09/05/2018

Địa chỉ: Thôn An Thịnh - Xã Sơn Thịnh - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0973707255

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 1500000000


Hợp tác xã dịch vụ và kinh doanh tổng hợp Hửu Tài

Mã Hợp tác xã: 280507000176

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 07/05/2018

Địa chỉ: Thôn Mãn Tâm - Xã Sơn Bằng - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0948247384

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 950000000


Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Trung Hòa

Mã Hợp tác xã: 281107000151

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 07/05/2018

Địa chỉ: Thôn Trung Tân - Xã Kỳ Khang - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0963854088

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 1500000000


Hợp tác xã Lâm Sinh An Bình

Mã Hợp tác xã: 280507000201

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 06/02/2018

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Sơn Giang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913722426

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 500000000


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG TRÀ

Mã Hợp tác xã: 281007000064

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 23/01/2018

Địa chỉ: Thôn Tân Hương - Xã Hương Trà - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01685 532 159

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 500000000


Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây

Mã Hợp tác xã: 280507000193

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/12/2017

Địa chỉ: Thôn Hoàng Nam - Xã Sơn Tây - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0984717113

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 800000000


Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Ninh

Mã Hợp tác xã: 280507000200

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 17/11/2017

Địa chỉ: Thôn Dương Đình - Xã Sơn Ninh - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0941039922

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 600000000


Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Sơn Hoài

Mã Hợp tác xã: 280507000199

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 16/11/2017

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Sơn Giang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0987112129

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 500000000


Hợp tác xã mật ong Hương bưởi xã hương Trạch

Mã Hợp tác xã: 281007000099

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 15/11/2017

Địa chỉ: Tại nhà riêng ông DƯơng Hữu Thọ, xóm Tân PHúc - Xã Hương Trạch - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0973868849-0943747288

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 300000000


Hợp tác xã dịch vụ môi trường Sơn Ninh

Mã Hợp tác xã: 280507000198

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 31/10/2017

Địa chỉ: Thôn Dương ĐÌnh - Xã Sơn Ninh - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0918227998

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 900000000


hợp tác xã nuôi trồng thủy sản tuấn linh

Mã Hợp tác xã: 281307000023

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/09/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa - Phường Sông Trí - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 2100000000


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

Mã Hợp tác xã: 280607000011

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 08/08/2017

Địa chỉ: thôn Mỹ Ngọc - Xã Đức Lĩnh - Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0934.252.162

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 1000000000


Hợp tác xã dịch vụ môi trường Sơn Hòa

Mã Hợp tác xã: 280507000197

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 07/06/2017

Địa chỉ: Thôn Giếng Thị - Xã Sơn Hòa - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0946551877

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 1300000000


HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ CHĂN NUÔI THÁI PHƯƠNG

Mã Hợp tác xã: 281007000089

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 24/05/2017

Địa chỉ: Xóm 16 - Xã Hà Linh - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01637 436 758

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 300000000


Hợp tác xã sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh tổng hợp Trung Điền

Mã Hợp tác xã: 281007000097

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 24/05/2017

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Phương Điền - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 140000000


Hợp tác xã Tân Hải Nguyên

Mã Hợp tác xã: 281007000098

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 24/05/2017

Địa chỉ: Thôn Trường Sơn - Xã Phú Gia - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0962156576

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 1000000000


Mã Hợp tác xã: 280807000124

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 04/05/2017

Địa chỉ: - - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 0


HỢP TÁC XÃ LÊ DŨNG

Mã Hợp tác xã: 280807000105

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 03/05/2017

Địa chỉ: chưa rox - Xã Thạch Thắng - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 1000000000


Trang 1 trong tổng số 22 trang