* Đã có dữ liệu thuế tháng * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày

Tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh Hộ gia đình

Danh sách Hộ kinh doanh

Trần Đình Tài

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003617

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 24/09/2018

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Sơn Bình - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0914136263

Ngành nghề chính: Hoạt động cho thuê tài chính

Tổng số vốn (vnđ): 100000000


Châu Quỳnh Anh

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003616

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 24/09/2018

Địa chỉ: Khối 10 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính: Dịch vụ karaoke

Tổng số vốn (vnđ): 700000000


Võ Đức Tân

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003615

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/09/2018

Địa chỉ: Khối 10 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0834884705

Ngành nghề chính: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

Tổng số vốn (vnđ): 400000000


Hồ Văn Thuận

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003614

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/09/2018

Địa chỉ: Thôn 11 - Xã Sơn Giang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0968424525

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Tổng số vốn (vnđ): 100000000


Lê Thị Hướng

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003613

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/09/2018

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Sơn Giang - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0367067872

Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa

Tổng số vốn (vnđ): 20000000


Nguyễn Minh Thọ

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003612

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/09/2018

Địa chỉ: Khối 12 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

Tổng số vốn (vnđ): 30000000


Phạm Lê Nam

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003611

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/09/2018

Địa chỉ: Thôn Phúc Đình - Xã Sơn Bằng - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 097783678

Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Tổng số vốn (vnđ): 200000000


Lê Văn Anh

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003610

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 21/09/2018

Địa chỉ: Khối 4 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0967994230

Ngành nghề chính: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

Tổng số vốn (vnđ): 20000000


Lê Tiến Hưng

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003609

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 19/09/2018

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Sơn Bình - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0895046888

Ngành nghề chính: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

Tổng số vốn (vnđ): 10000000


Nguyễn Văn Linh

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003608

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 18/09/2018

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0365030814

Ngành nghề chính: Xay xát

Tổng số vốn (vnđ): 20000000


Nguyễn Thị Phương

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003607

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 18/09/2018

Địa chỉ: Thôn Kim Thành - Xã Sơn Tây - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0915943678

Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống

Tổng số vốn (vnđ): 1000000000


Trần Văn Bích

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003606

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 18/09/2018

Địa chỉ: Khối 2 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0945057559

Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Tổng số vốn (vnđ): 200000000


Lê Văn Đức

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003605

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 18/09/2018

Địa chỉ: Thôn Lạc Thịnh - Xã Sơn Bằng - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0988671204

Ngành nghề chính: Xay xát

Tổng số vốn (vnđ): 30000000


Nghiêm Anh Tú

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003604

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 17/09/2018

Địa chỉ: Số nhà 286, đường Lê Lợi - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0358422371

Ngành nghề chính: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

Tổng số vốn (vnđ): 1000000


Lương Thị Hương

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003603

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 14/09/2018

Địa chỉ: Thôn Hải Thượng - Xã Sơn Trung - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0329048000

Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

Tổng số vốn (vnđ): 15000000


Cù Thị Lành

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003602

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 14/09/2018

Địa chỉ: Khối 12 - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0838851999

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Tổng số vốn (vnđ): 500000000


Hồ Văn Thịnh

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003601

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 14/09/2018

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0977075456

Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Tổng số vốn (vnđ): 100000000


Nguyễn Thị Lam

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003600

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 14/09/2018

Địa chỉ: Thôn Công Thương - Xã Sơn Kim 1 - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0963371382

Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa

Tổng số vốn (vnđ): 500000000


Huyền Luân

Mã Hộ kinh doanh: 28F8000729

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 07/09/2018

Địa chỉ: thôn Tùng Quang - Xã Hương Quang - Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0946 240 567

Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa

Tổng số vốn (vnđ): 100000000


Đinh Thị Thanh Tâm

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003599

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 07/09/2018

Địa chỉ: Thôn Tân Bình - Xã Sơn Ninh - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0965095367

Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác

Tổng số vốn (vnđ): 25000000


Trang 1 trong tổng số 1194 trang