* Đã có dữ liệu thuế tháng * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày

Tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh Hộ gia đình

Danh sách Hộ kinh doanh

Hoàng Văn Tiến

Mã Hộ kinh doanh: 28K8004723

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 16/07/2018

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn - Xã Kỳ Tân - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0974062548

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Tổng số vốn (vnđ): 500000000


Nguyễn Thị Tơ

Mã Hộ kinh doanh: 28K8004722

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 16/07/2018

Địa chỉ: Thôn Nam Tiến - Xã Kỳ Bắc - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0968257612

Ngành nghề chính: Sửa chữa máy móc, thiết bị

Tổng số vốn (vnđ): 300000000


Hoàng Văn Trực

Mã Hộ kinh doanh: 28K8004721

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 16/07/2018

Địa chỉ: Thôn Phú Minh - Xã Kỳ Phú - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0982524311

Ngành nghề chính: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

Tổng số vốn (vnđ): 150000000


Dương Thị Giáo

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001863

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 16/07/2018

Địa chỉ: Số nhà 27, đường Mai Phì, Tổ dân phố 6 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0981 511 318

Ngành nghề chính: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

Tổng số vốn (vnđ): 2600000000


Nguyễn Văn Duẩn

Mã Hộ kinh doanh: 28K8004720

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 16/07/2018

Địa chỉ: Thôn Sơn Bình 3 - Xã Kỳ Sơn - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01644023465

Ngành nghề chính: Xay xát

Tổng số vốn (vnđ): 30000000


Trần Mạnh Hùng

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001862

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 13/07/2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 5 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0976 853 158

Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Tổng số vốn (vnđ): 300000000


Trần Thị Bích Hường

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001861

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 13/07/2018

Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Hà Linh - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0979 008 257

Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa

Tổng số vốn (vnđ): 20000000


Trần Đình Hóa

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001860

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 13/07/2018

Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Hà Linh - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0987 354 788

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

Tổng số vốn (vnđ): 30000000


Tân minh

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001859

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 13/07/2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 11 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01647 004 252

Ngành nghề chính: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

Tổng số vốn (vnđ): 150000000


Lê Nhựt Trường

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001858

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 12/07/2018

Địa chỉ: Xóm 4 - Xã Phúc Đồng - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01677 012 218

Ngành nghề chính: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

Tổng số vốn (vnđ): 20000000


Nguyễn Thị Nguyệt

Mã Hộ kinh doanh: 28K8004719

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 12/07/2018

Địa chỉ: Thôn Phú Lợi - Xã Kỳ Phú - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01626874842

Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa

Tổng số vốn (vnđ): 150000000


Nguyễn Văn Dũng

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001857

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 11/07/2018

Địa chỉ: Xóm Thượng Sơn - Xã Phương Mỹ - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0981 511 501

Ngành nghề chính: Bán thuốc thú y

Tổng số vốn (vnđ): 10000000


Nguyễn Thị Lan Anh

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003575

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 11/07/2018

Địa chỉ: Thôn Đại Vường - Xã Sơn Phú - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0942993737

Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp

Tổng số vốn (vnđ): 1500000000


Nguyễn Đăng Khoa

Mã Hộ kinh doanh: 28J8001856

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 11/07/2018

Địa chỉ: Số nhà 417, đường Hồ Chí Minh, Tổ dân phố 3 - Thị trấn Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0965973268

Ngành nghề chính: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

Tổng số vốn (vnđ): 25500000


Phan Thị Thanh Thủy

Mã Hộ kinh doanh: 28E8003574

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 11/07/2018

Địa chỉ: Số 64, đường Nguyễn Trãi - Thị Trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0964829234

Ngành nghề chính: Cửa hàng tạp hóa

Tổng số vốn (vnđ): 30000000


Phan Thị Trường

Mã Hộ kinh doanh: 28D8002087

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 10/07/2018

Địa chỉ: Thôn Thanh Đình, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 0


Đặng Thị Nga

Mã Hộ kinh doanh: 28D8002086

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 10/07/2018

Địa chỉ: Thôn Thanh Đình, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 0


Nguyễn Thị Hoa

Mã Hộ kinh doanh: 28D8002085

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 10/07/2018

Địa chỉ: Thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 0


Đinh Sỹ Học

Mã Hộ kinh doanh: 28D8002084

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 10/07/2018

Địa chỉ: Thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 0


Đinh Thị Thu Hiền

Mã Hộ kinh doanh: 28D8002083

Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu hoạt động: 10/07/2018

Địa chỉ: Thôn Đại Liên, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. - Xã Đức Thanh - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Số điện thoại:

Ngành nghề chính:

Tổng số vốn (vnđ): 0


Trang 1 trong tổng số 1189 trang