Hướng dẫn Nộp Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Hộ gia đình

I.   ĐĂNG KÝ HỒ SƠ KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN

 

-    Chọn: Đăng ký kinh doanh trực tuyến

1.   Đăng ký tài khoản

Nhấp chọn vào đây để đăng ký tài khoản:

http://sokhdthatinh.kdo.vn/Home/Apply

-  Để đăng ký tài khoản kinh doanh thì bắt buộc người sử dụng phải đăng ký 1 tài khoản trên trang web

-  Nhấp chọn vào Đăng ký kinh doanh.

http://sokhdthatinh.kdo.vn/Home/Register

-  Bạn chưa có tài khoản chọn thì bấm vào : Đăng ký

 

-            Sau khi đăng ký hệ thống bên chúng tôi sẽ gửi cho bạn 1 đường link kích hoạt  tài khoản. Click vào đường link.

 
 

 

§   Sau khi click chọn, đường link đăng nhập hiện lên:      

-  Sau khi đăng ký tài khoản thành công thì truy cập vào hệ thống để có thể đăng nhập.

2.Đăng ký kinh doanh                 

-        Vào Đăng ký kinh doanh trực tuyến -> Đăng ký kinh doanh

 

§ Chọn : Lưu và gửi hồ sơ.

 

-  Để xem thông tin đã đăng ký vào đây:  http://sokhdthatinh.kdo.vn/BusinessApply/

-        Kết quả trả về: