Cán bộ, Đảng viên Kho bạc Nhà nước học Bác tính trung thực, trách nhiệm

Chiều 24/5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện, hướng dẫn tập thể, cá nhân đăng ký các việc làm cụ thể, thiết thực.

can bo dang vien kho bac nha nuoc hoc bac tinh trung thuc trach nhiem

can bo dang vien kho bac nha nuoc hoc bac tinh trung thuc trach nhiem

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và lãnh đạo Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Theo đó, Đảng bộ đơn vị đã triển khai đến 100% cán bộ Đảng viên sinh hoạt các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”; “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”…

Với những cách làm cụ thể, thiết thực, cán bộ đảng viên Kho bạc Nhà nước tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW. Qua đó, nhận thức của cán bộ đảng viên được nâng cao, đi đôi với việc đảm bảo phẩm chất chính trị, thực hiện tốt kỷ luật lao động, chất lượng công việc được nâng lên. Đặc biệt, việc học Bác về đức tính liêm khiết, trung thực được đội ngũ đảng viên và công chức làm nhiệm vụ kho quỹ đơn vị tích cực nâng cao khi hàng năm đã trả lại tiền thừa cho khách giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các chi bộ tiếp tục học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể, sâu sát như: luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân để chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để phân nhóm, phân loại đảng viên, quần chúng, đưa ra các biện pháp cụ thể; nêu cao gương sáng, các sáng kiến chuyên môn, đề cao giá trị tinh thần để nâng cao ý nghĩa, hiệu quả cuộc vận động…