Đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác ở các cấp hội phụ nữ

Sáng ngày 25/5, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI về  việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 - 2015).

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ phong trào Tỉnh hội và đại diện thường trực Hội LHPN 13 huyện, thành phố, thị xã.

day manh hoc tap lam theo guong bac o cac cap hoi phu nu

Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh:  5 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp hội đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ;  cách thức, tổ chức hoạt động, lề  lối làm việc của cơ quan chuyên trách, cán bộ Hội các cấp; góp phần cùng cố  niềm tin, xây dựng nền tảng tinh thần để chống lại sự suy thoái về đạo đức lối sống, giữ gìn và phát huy các phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, trở thành hoạt động thường xuyên của cơ quan chuyên trách, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội viên. Các cấp hội đã có nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo trong cách thức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quá trình thực hiện Chỉ thị  03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khóa XI “Một số vấn đề cấp bác về xây dựng Đảng hiện nay”,  các cấp Hội đã nỗ lực, quyết liệt trong tham mưu cho BCH đổi mới, cải tiến cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả, chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm và nội dung phù hợp với nhu cầu của phụ nữ để tập trung giải quyết.

day manh hoc tap lam theo guong bac o cac cap hoi phu nu

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh - Dương Thị Hằng quán triệt việc triển khai Chỉ thị 05 trong các cấp hội phụ nữ tỉnh.

Đối với Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đề án; phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, tạo sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức cho hội viên Hội phụ nữ bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như: thực hành tiết kiệm, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, sâu sát cơ sở; chú trọng tính kế hoạch, khoa học; sống gần gũi, biết chia sẻ với mọi người xung quanh, tương thân tương ái giúp đỡ người nghèo...

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LH PN Việt Nam đã triển khai Chỉ thị số 05- CT/TW (ngày 15/5/2016) của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh đến 8 điểm mới của Chỉ thị số 05 so với Chỉ thị 03 và những giải pháp cần triển khai thực hiện sớm ở Hội LHPN Việt Nam.

Hội nghị đã nghe tham luận của một số Hội phụ nữ tỉnh, thành và cơ sở về những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và các giải pháp để triển khai Chỉ thị 05.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà các cấp hội phụ nữ cần tập trung để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 như: coi việc làm theo Bác là hoạt động thường xuyên trong các cấp hội, việc làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chính trị từng cấp hội và thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Gắn với việc triển khai đại hội phụ nữ các cấp, các cấp hội cần cụ thể hóa nội dung làm theo Bác trong nội dung hoạt động nhiệm kỳ tới và  trong kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hoạt động từng năm. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình; lựa chọn những việc làm theo cụ thể với phương châm: sáng tạo và phù hợp và hiệu quả.