Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 281082018000187 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Khê Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Dương Thị Giáo 16/07/2018
2 281182018000030 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Kỳ Anh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Duẩn 16/07/2018
3 281182018000031 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Kỳ Anh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hoàng Văn Trực 16/07/2018
4 281182018000032 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Kỳ Anh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Tơ 16/07/2018
5 281182018000033 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Kỳ Anh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hoàng Văn Tiến 16/07/2018
Trang 1 trong tổng số 1 trang