Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 280582018000162 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phạm Thị Huyền 12/07/2018
2 280582018000163 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phạm Thị Huyền 12/07/2018
3 281082018000169 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Khê Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Trần Ánh Rạng 03/07/2018
4 281082018000181 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Khê Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Dương Quốc Cường 12/07/2018
5 281182018000020 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Kỳ Anh Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Hà Huy Tùng 06/07/2018
Trang 1 trong tổng số 1 trang