Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 2801082019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Huy Trường 17/01/2019
2 2801082019000002 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trần Văn Lâm 17/01/2019
3 2801082019000003 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hoàng Minh Hằng 17/01/2019
4 280182019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Văn Anh 08/06/2019
5 280182019000002 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Mai Quốc Tuấn 08/06/2019
6 2803082019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Nghi Xuân Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Huy Hoàng 17/01/2019
7 2803082019000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Nghi Xuân Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Đoàn Minh Dương 17/01/2019
8 2806072019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Vũ Quang Hợp tác xã Đăng ký thành lập hợp tác xã Nguyễn Thị Tuyết 20/05/2019
9 280682019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Vũ Quang Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Đăng Hà 26/03/2019
10 280682019000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Vũ Quang Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Quốc Anh 12/06/2019
11 281182019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Kỳ Anh Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Văn Bảy 07/05/2019
Trang 1 trong tổng số 1 trang