Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 280182016000001 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Bùi Bá Quân 13/01/2021
2 280182016000002 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Bùi Thị Minh 13/01/2021
3 280182016000003 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phan Trọng Hoàng 13/01/2021
4 280182016000004 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Tiến Linh 13/01/2021
5 280182016000005 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Võ Thị Liễu 13/01/2021
6 280182016000006 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Câu Lạc Bộ Bida Manchester 13/01/2021
7 280182016000007 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lê Thị Kiều 19/02/2021
8 280182016000008 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Dương Đức Thủy 13/01/2021
9 280182016000009 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Thu 13/01/2021
10 280182016000010 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Đinh Thị Hồng Vân 13/01/2021
11 280382016000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Nghi Xuân Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Phi Dũng 19/01/2021
12 280582016000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Thị Hải 13/01/2021
13 280582016000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Hằng 13/01/2021
14 280582016000003 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Hoa 13/01/2021
15 280582016000004 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Hà Giang 24/01/2021
16 280782016000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Can Lộc Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Thị Tư 02/02/2021
17 280782016000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Can Lộc Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trịnh Thị Anh 02/02/2021
18 280782016000003 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Can Lộc Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Đặng Đình Mông 12/01/2021
19 280782016000004 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Can Lộc Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Đặng Hùng Cường 12/01/2021
20 280882016000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Thạch Hà Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Võ Công Anh 12/01/2021
Trang 1 trong tổng số 2 trang