Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 281382020000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Thị xã Kỳ Anh Hộ kinh doanh Chấm dứt hoạt động Nguyễn Văn Ngọc 10/02/2020
Trang 1 trong tổng số 1 trang