Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 280182019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch TP Hà Tĩnh Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Văn Anh 08/06/2019
2 280682019000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Vũ Quang Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Quốc Anh 12/06/2019
3 281182019000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Kỳ Anh Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Văn Bảy 07/05/2019
Trang 1 trong tổng số 1 trang